چشم انداز، مأموریت، ارزش ها

چشم انداز
شرکت نمایندگیهای کشتیرانی بنیاد، حداکثر سازی منافع سهامداران، توسعه سرمایه انسانی، کمک به رشد و شکوفائی اقتصاد و تبدیل شدن به یکی از سه شرکت بزرگ برتر ارائه دهنده خدمات دریائی در کشور را در چشم انداز خود ترسیم نموده است .

ماموریت
بوساکو با تکیه بر قابلیت¬ها و توانمندی¬های خود و بهره گیری از فرصت های محیطی، نیازهای حمل و نقل مشتریان داخلی و خارجی را با کیفیت مطلوب و قیمت منصفانه در زمان و مکان مناسب تامین نموده است.این شرکت در نظر دارد با افزایش سهم بازار و ارتقاء سودآوری پایدار و توسعه سرمایه گذاری و ایجاد خطوط منظم کشتیرانی از طریق تقویت مشارکت¬های موثر داخلی و خارجی، حضوری موثر در بازار ملی، منطقه ای و جهانی داشته باشد.

ارزش ها
نوآوری
مسئولیت پذیری اجتماعی
حفظ محیط زیست
تعامل سازنده با ذینفعان
مشارکت و ارتقای کارکنان
اخلاق حرفه ای
رضایت مشتری
بالا بردن سهم بازار
سوددهی مستمر
برنامه ریزی جهت سرمایه گذاری های کلان